Sortiert nach: » September 2023

September 2023 02.09.-03.09.2023 49201 Dissen Wochenendseminar „Meditatives Bogenschießen, Qigong und Meditation“

September 2023 04.09.-06.11.2023 49626 Berge Qigong für die Gelenke und stilles Qigong